icomapWALOTEK Strzemieszyce
ul. Ofiar Katynia 79, 42-530 Dąbrowa Górnicza
24h icophone32 264 64 1124h icophone32 260 12 12
icomapWALOTEK Dąbrowa Górnicza
ul. Górnicza 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza
24h icophone502 314 092 

 

Zasiłek pogrzebowy

Firma WALOTEK® za poleceniem rodziny zmarłego, pomaga w załatwianiu bezgotówkowo

wszelkie  formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 

Niezbędnymi dokumentami do przeprowadzenia procedury wypłaty zasiłku są:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12),
  • skrócony odpis aktu zgonu,
  • oryginał rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, lub ich kopie,

Oprócz tego, musimy również dostarczyć dokumenty świadczące o pokrewieństwie lub powinowactwie (dowód osobisty), zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki za poniesione koszty przez osobę występującą o zasiłek.

zasilek-pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby ubezpieczonej, osoby pobierającej emeryturę lub rentę, osoby która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury bądź reny, lecz spełniała warunku do jej uzyskania i pobierania.

Obecnie kwota zaisłku pogrzebowego wynosi:  4000 zł

(obowiązująca od dnia 1 marca 2011 r.).

Zasiłek przysługuje również osobą pobierającym zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaleniu tytułu ubezpieczenia oraz członkom rodziny osoby ubezpieczonej oraz pobierającej emeryturę bądź rentę.

Jako członków rodziny rozumie się: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki i rodzeństwo, małżonek (wdowa, wdowiec), rodzice (w tym ojczym, macocha).

Powrót do góry

Kiedy to Zenon Walotek założył

warsztat stolarski, gdzie zajmowano się od początku produkcją trumien. Dzięki czemu jest drugą najstarszą firmą pogrzebową w Polsce.